Nadzory

nadzory

Nadzory


  • Kierowanie budową - kierownik budowy
  • Nadzorowanie budowy - inspektor nadzoru
  • Przeprowadzanie procesu inwestycyjnego  - inwestor zastępczy
  • Kosztorysy, wyceny, kalkulacje